FD6-Det4-IIA-XXX-1,2

Použití:

Pro instalaci do potrubí k ochraně nádob a komponentů před stabilní detonací hořlavých kapalin a plynů. Testováno a

schváleno jako detonační pojistka plamene typu 4. Schváleno pro všechny látky skupin výbušnosti IIA1 až IIA s max. experimentální

bezpečnou mezerou (MESG) > 0,9 mm. Pracuje jednosměrně v potrubí, přičemž provozní tlak 1,2 bar abs. a maximální provozní

 teplota 60 °C nesmí být překročeny. Může být vybavena teplotním čidlem (PT 100) a je certifikována na krátkou dobu

hoření z jedné strany. Instalace není závislá na poloze a jsou možné oba směry proudění. Během instalace,

dodržujte prosím směr detonace a označení „chráněná strana“.