FDN-Det4-IIA-XXX-1,2

Použití:

Pro instalaci do potrubí k ochraně nádob a komponentů před stabilní detonací hořlavých kapalin a plynů. Testováno a schváleno jako detonační pojistka plamene typu 4. Schváleno pro všechny látky skupin výbušnosti IIA1 až IIA s maximální experimentální bezpečnou mezerou (MESG) > 0,9 mm. Pracuje jednosměrně v potrubí, přičemž provozní tlak 1,2 bar abs. a nesmí být překročena maximální provozní teplota 60 °C. Může být vybavena jedním teplotním čidlem (PT 100) je certifikována proti krátkodobému hoření z jedné strany. Instalace není závislá na poloze a jsou možné oba směry proudění. Při instalaci dodržujte směr detonace a označení „chráněná strana“.