Trysky pro chlazení a čištění plynu

Efektivní chlazení horkých spalin pro stabilní provoz zařízení

Systémy chlazení plynu pro cementárny, spalovny odpadu a elektrárny

Efektivní chlazení horkých spalin v cementárnách, spalovnách odpadu a elektrárnách je klíčové pro zajištění stabilních podmínek pro bezpečný a efektivní provoz navazujících komponent zařízení. Nabízíme širokou škálu systémů chlazení plynu, které lze individuálně přizpůsobit specifickým požadavkům našich zákazníků. Při procesech chlazení plynu je nezbytné mít podrobné znalosti požadavků specifických pro daný proces, které nám pomohou vybrat optimální trysky.

Trysky pro efektivní chlazení plynu

Trysky VarioJet: Inovativní dvou-látkové trysky s velkým úhlem paprsku a rovnoměrnou distribucí rozprašovaného média. Dosahují vynikajících výsledků při nízké spotřebě vzduchu.

Trysky Laval: Vytvářejí plný kuželovitý paprsek s velmi jemnými kapkami. Jsou také dvou-látkové a kapky dosahují až rychlosti zvuku. Používáme je pro chlazení plynu s vnitřním směšováním.

Trysky se zpětným tokem: Atomizují kapalné médium bez stlačeného vzduchu a vytvářejí rozprašování ve formě dutého kužele. Zajišťují rovnoměrné a jemné rozprášení v celém regulačním rozsahu.

Trysky KSD: Jsou dvou-látkové trysky s vnějším směšováním kapaliny a plynu. Vynikají především ve využití páry jako atomizačního média a vytvářejí plný kuželovitý paprsek s úhlem 30°.

Pokud potřebujete efektivní chlazení plynu ve svém průmyslovém zařízení, obraťte se na nás. Naše široká nabídka trysek a tryskových systémů Vám poskytne optimální řešení pro vaše specifické požadavky na chlazení plynu. Společně můžeme zajistit bezpečný a efektivní provoz vašich zařízení a přispět k ochraně životního prostředí.

Novinky