Bezkontaktní plošné mazání

Charakteristika:
Jedná se o mazací systém primárně určený pro cílené mazání ložisek pojezdových kladek, případně řetězových článků podvěsných dopravníků směsí olej-vzduch. Je však možné jej využít i pro mazání různých typů řetězů. Vzduch slouží jako transportní médium pro olejové kapky. Olejový film snižuje tření v ložiskách, čepech a kloubech řetězových článků podvěsných dopravníků a současně zabraňuje zalepování ložisek barvou nebo jinými látkami, používanými v technologickém procesu.  

Popis:
Olejová část systému je tvořena jednozdvihovým pneumatickým čerpadlem Centro-Matic (a), které je výtlačným vedením spojeno s blokem dávkovačů SL (b). Vývody dávkovačů jsou pak napojeny na směšovací trysky (c). Vzduchovou část tvoří vzduchová jednotka (d) s uzavíracím ventilem, ze které se vzduch přivádí rovněž do směšovacích trysek (c). Samostatná vzduchová jednotka 3/2 - 1/8" je určena pro jednozdvihové čerpadlo Centro-Matic. Umístění směšovacích trysek na nosné dráze podvěsného dopravníku odpovídá rozmístění všech mazaných elementů jednoho článku podvěsného dopravníku. K iniciování cyklu slouží bezdotykový snímač (e), který reaguje na referenční body - např. kladky nebo čepy řetězu, případně zuby řetězového kola.

Funkce:
Při aktivaci bezdotykového snímače referenčním bodem řetězového dopravníku provede čerpadlo zdvih a dávkovače vytlačí do každé směšovací trysky nastavenou dávku mazacího oleje, která je tryskou aplikována do příslušného mazaného místa. Současně elektromagnetický ventil otevře přívod vzduchu do směšovacích trysek. Proud vzduchu napomáhá nastříknutí oleje na valivá tělíska ložisek. V závislosti na rychlosti pohybu dopravníku a délce článku řetězu se volí časová prodleva, po které se přívod vzduchu opět uzavře. Při velkých rychlostech a malých délkách článků může zůstat přívod vzduchu do směšovacích trysek trvale otevřen. Jednotková dávka oleje se nastaví pro každé mazané místo samostatně na dávkovači SL, průtočné množství vzduchu pro každou trysku se seřídí zabudovaným škrtícím ventilem.
Standardní prvky pro mazací systém olej-vzduch pro mazání podvěsných dopravníků:
a - čerpadla
  • pneumatická jednozdvihová pro olej - Centro- Matic P-O se zdvihovým objemem 7,4 [cm3] a tlakovým převodem 20:1
b - dávkovače
c - směšovací trysky
  • směšovací trysky R1/8"
d - vzduchové jednotky
  • vzduchová jednotka 2/2-1/4"(pro směšovací trysky)
  • vzduchová jednotka 3/2-1/8"(pro čerpadlo Centro-Matic)
e - další součástí systému
  • bezkontaktní snímače
  • rozvody maziva (trubky, hadice, šroubení, kotevní a montážní materiál)
Hlavní oblasti použití:
Mazání podvěsných dopravníků, zejména v lakovnách a v dalších provozech, kde je nebezpečí zanášení ložisek nalepováním barev nebo jiných používaných prostředků. Použití centrálního mazacího systému zásadním způsobem ovlivňuje spolehlivost a poruchovost podvěsných dopravníků, přičemž optimální dávkování a cílená aplikace součesně eliminuje nebezpečí nežádoucího potřísnění zavěšených předmětů olejem a znečišťování pracovního prostředí.