Kontaktní plošné mazání

KONTAKTNÍ PLOŠNÉ MAZÁNÍ 
Charakteristika:
Tyto systémy se používají k mazání všech druhů standardních řetězů - pouzdrových, válečkových, kladkových, atp., jakož i speciálních řetězů a to zejména řetězů menších rozměrů a řetězů s vyššími rychlostmi. Mazací olej se aplikuje plošně na celou plochu povrchu řetězu.
Popis:
Mazací olej se na povrch řetězu nanáší buďto za pomocí mazacích bloků (c), nebo mazacích štětců (d). Jako zdroj mazacího oleje je možno použít
 • elektrické pístové čerpadlo (a) s progresivními rozdělovači (b), nebo pulsní zdroje jako je
 • čerpadlo PMA
 • systém Centro-Matic
 • systém ESILUB
systém Centro-Matic je sestaven obdobně, jak je popsáno u mazání ložisek.  U systému s elektromagnetickým čerpadlem PMA - podle počtu použitých čerpacích prvků - čerpadlo PMA přímo vytváří 1-4 současné dávky o velikosti 0,03, respektive 0,06 cm3/mazací impuls. U systému ESILUB se dávky oleje tvoří v nízkotlakých dávkovacích ventilech, které jsou 

ovládány tlakovými impulsy od pneumatického čerpadla.
Funkce:
Mazací systém se uvádí do chodu podle potřeby buďto manuálním zapnutím, nebo od časovače, a po určitou dobu je - v závislosti na použitém zdroji oleje - plynule nebo pulsně dávkován do mazacích štětců nebo bloků, kterými je roztírán po povrchu řetězu. Mazací blok vyrobený ze speciálního otěruvzdorného plastu působí navíc jako mechanický stěrák nečistot z povrchu řetězu.
Standardní prvky pro plošné mazání řetězů olejem:
a - čerpadla
 • elektrická pístová čerpadla P 203, P 301 (QLS 301)
b - progresivní rozdělovače
Při alternativním použití pulsních zdrojů je to
 • elektromagnetické čerpadlo PMA nebo
 • pneumatické jednozdvihové čerpadlo Centro-Matic s dávkovači SL, nebo
 • pneumatické čerpadlo EOS s dávkovacími ventily ESILUB
c - mazací bloky
 • podle typu řetězu
 • hranaté, kruhové, rotační, různého matariálového provedení
Další součástí systému
 • rozvody maziva (trubky, hadice, šroubení, kotevní a montážní materiál)
Hlavní oblasti použití:
Hnací řetězy, zejména menších rozměrů, vystavené působení nepříznivých pracovních podmínek, ve všech oblastech průmyslu.