Bezkontaktní cílené mazání

Charakteristika:
Tyto systémy se používají k mazání všech druhů standardních řetězů - pouzdrových, válečkových, kladkových, atp., jakož i speciálních řetězů v různých dopravnících a slouží k aplikaci velmi malých dávek mazacího oleje přesně do míst, kde se vyskytuje tření - to je v místě styku vnějších a vnitřních spon řetězu, spon s čepy nebo pouzdry. Jejich předností je podstatné zvýšení životnosti mazaných řetězů, neboť se výrazně sníží tzv. "vytahování" řetězu, které je důsledkem zvětšování vůlí mezi jednotlivými částmi řetězu v závislosti na jejich opotřebení. Toho se dosáhne při minimální spotřebě maziva, povrch řetězu zůstane nezaolejován.
Popis:
Na základě impulsu od bezdotykového snímače (d), který snímá průchod referenčního bodu - zubu řetězky nebo článku řetězu se mazací olej vstřikuje do mazaných míst pomocí trysek (c) se zpětným ventilkem, který zabraňuje nežádoucímu odkápávání oleje. Trysky jsou umístěny shora nad řetězem. Pro vytvoření dávek oleje se použije buď - systém s jednozdvihovým pneumatickým čerpadlem a dávkovači Centro-Matic, - systém s elektromagnetickým čerpadlem PMA, nebo - systém ORSCO (není vyobrazen). Systém Centro-Matic je sestaven obdobně, jak je popsáno u mazání ložisek. U systému s elektromagnetickým čerpadlem PMA podle počtu použitých čerpacích prvků čerpadlo PMA přímo vytváří 1-4 současné dávky o velikosti 0,03, respektive 0,06 cm3/mazací impuls. U systému ORSCO je možno čerpací blok vybavit 1-8 vstřikovacími jednotkami se stavitelným množstvím na jeden impuls. 
Funkce:
Bezdotykový snímač reaguje na průchod referenčního bodu řetězu a vydá signál pro mazací impuls. Při správném nastavení systému dojde k vstříknutí dávky maziva přesně do mazaných míst, která se v tom okamžiku nacházejí právě v úrovni trysek. Počet současně mazaných míst na jednom řetězu je odvislý jednak od jeho konstrukce (jednořadý, dvojřadý, atp.) a dále od rychlosti řetězu - zhruba při frekvenci průchodu článků větší než 1/s se musí trysky zdvojit a provádět mazání bodů připadajících na dva články současně. Tomu se musí přizpůsobit snímání referenčního bodu.
SYSTÉM CENTRO-MATIC:

Standardní prvky pro cílené mazání olejem systémem Centro-Matic:
a - čerpadla
  • pneumatická jednozdvihová pro olej - Centro-Matic P-O se zdvih. objemem [cm3] a tlakovým převodem 7,4-20:1; 39,3-20:1
b - dávkovače CENTROMATIC
c - trysky
  • tryska SZDY - 02, D06
Další součásti systému
  • příslušenství (bezdotykové snímače, manometry, jednotka na úpravu vzduchu)
  • rozvody maziva (trubky, hadice, šroubení, kotevní a montážní materiál)
SYSTÉM S ELEKTROMAGNETICKÝM ČERPADLEM PMA:


Standardní prvky pro cílené mazání olejem systémem s elektromagnetickým čerpadlem PMA:
a - čerpadla
  • elektromagnetické čerpadlo PMA 02 - 0,03 cm3/cyklus
  • elektromagnetické čerpadlo PMA 02 - 0,06 cm3/cyklus
b - dávkovače
  • ne
c - trysky
  • tryska SZDY - 02, D06
Další součástí systému
Hlavní oblasti použití:
Hnací řetězy, řetězové dopravníky, řetězové nakladače atp. v automobilovém průmyslu, ve všeobecném průmyslu, dřevozpracujícím průmyslu, potravinářství atp.

SYSTÉM CLK:
Jedná se superkompaktní systém určený k mazání válečkových řetězů průmyslových dopravníků. Jedná se stavebnicové řešení, které vyniká snadnou montáží.

Systém CLK se skládá z centrální jednotky se zásobníkem, řídícího systému, volumetrického elektromagnetického čerpadla na dávkování přesného množství maziva přes vstřikovací trysky do mazaných míst pohybujících se článků řetězu. Součástí je detailní návod s podrobnými obrázky k instalaci, kterou zvládnete sami. Žádná ze součástí systému není v přímém mechanickém kontaktu s řetězem, čímž se předchází riziku opotřebení a potenciálního hromadění nečistot.

Všechny součásti jsou korozivzdorné. Trysky a rozvody jsou uzpůsobené i vysokým teplotám ( až 200 °C ).

Hlavní oblasti použití:
Řetězové dopravníky v pekárnách, v automobilovém průmyslu, ve všeobecném průmyslu, průmyslové pece atp.

Podrobnosti o tomto systému se dozvíte v přiloženém videu: