Tlakové mazání kladek řetězových dopravníků

Charakteristika:
Tento typ mazacího systémuje označován jako GIS (Grease Injection Systems)
Jedná se o mazací automat, určený pro mazání pouzder a kladek velkých dopravních řetězů za chodu přes mazací hlavice, umístěné centrálně v osách čepů jednotlivých článků řetězů.
K dispozici máme dvě podobné platformy:
  • COBRA
  • GVP
Jednotka COBRA

Jednotka GVP
Popis
Mazací systém COBRA/GVP sestává ze dvou (pravá a levá strana řetězu) mazacích automatů (a), které jsou zásobovány plastickým nebo tekutým mazivem prostřednictvím sudového čerpadla (b). Každý z automatů je vybaven výsuvným nebo výkyvným ramenem - unašečem, který slouží k zachycení kladky nebo čepu řetězu, dále výsuvnou mazací hlavou a podélným vedením s vratným mechanismem.
Funkce:
Systém čidel sleduje průchod charakteristických bodů pohybujícího se řetězového dopravníku - vodicích kladek a čepů. Na základě jejich signálu se unašeč vysune, případně sklopí a zachytí kladku, respektive čep řetězu, čímž začne být platforma přístroje COBRA/GVP unášena spolu s řetězem. Během společného pohybu se vysune mazací hlava, která v té době směřuje přesně proti mazací hlavici umístěné v ose čepu řetězu. Mazací hlava se při vysunutí spojí s mazací hlavicí a vtlačí do ní dávku maziva. Po té se mazací hlava vysune zpět, její dávkovací komora se naplní novou dávkou maziva, unašeč se odpojí od řetězu, platforma jednotky COBRA/GVP ukončí společný pohyb s řetězem a vratný mechanismus vrátí platformu s mazací hlavou a unašečem zpět do příchodu nového signálu. Pokud je pohyb dopravníku pomalý a délka jednoho článku řetězu dostatečná, provádí se mazání všech bodů za sebou při jednom průchodu řetězu, tzn. že celý cyklus musí proběhnout v čase kratším, než je doba průchodu jednoho článku řetězu. Je-li rychlost dopravníku vyšší, provádí se mazání "ob jeden", případně "ob dva" články, to je na 2 nebo 3 průchody řetězu. Podmínkou pro použití jednotky COBRA/GVP je umístění mazacích hlavic v ose čepu řetězu. Sudové čerpadlo udržuje v systému trvale určitý tlak, který je nutný k plnění dávkovacích komor mazacích hlav obou jednotek COBRA/GVP.