Mazací klín

Charakteristika: Mazací klín je velmi jednoduchá, méně nákladná a zároveň poněkud méně účinná alternativa pro mazání otevřených ozubených převodů. Mazivo je přiváděno do mazacího klínu, který je umístěn těsně u hlavového válce pastorku. Uvnitř mazacího klínu, který je stejně široký jako pastorek a má plochu přiléhající k pastorku opracovanou do tvaru válce s poloměrem odpovídajícím poloměru hlavové kružnice mazaného pastorku, jsou kanálky, které mazivo rovnoměrně přivádějí do několika míst po celé jeho šířce. Mazivo vystupující z mazacího klínu je stíráno hlavovou hranou zubů pastorku a následně při záběru zubu pastorku s hnaným věncem roznášeno po činné ploše boku zubů.
Popis: Zdrojem tlakového maziva je elektrické pístové čerpadlo (a), které je přímo, případně přes progresivní rozdělovače napojeno na mazací klín (b). Funkce: Pokud je čerpadlo v chodu, je mazivo vytlačované čerpadlem vedeno do mazacího klínu, který je umístěn těsně u hlavové kružnice pastorku. Mazivo vystupující z válcové plochy klínu přilehlé k pastorku je stíráno zuby pastorku a při záběru s hnaným věncem roznášeno po bocích zubů.
Standardní prvky pro mazací klín:
a - čerpadla
b - mazací klín Další součástí systému
Hlavní oblasti použití: Méně náročné a méně zatížené převody menších rozměrů a přerušovaným občasným provozem.