Mazací pastorek

Charakteristika: Jedná se o kontaktní způsob nanášení maziva pomocí volně se otáčejícího pastorku, který je v záběru s hnacím pastorkem.
Popis: Zdrojem tlakového maziva je elektrické pístové čerpadlo (a), které je napojeno přímo na čep mazacího pastorku (b). Mazací pastorek bývá vyroben z měkkého avšak pevného materiálu, například lisovaných a lepených plstěných desek nebo z plastu. Pastorek je opatřen vrtanými kanálky, které vycházejí ze středu a ústí na bocích zubů. Čep, na kterém se pastorek volně otáčí, je opatřen rovněž radiálním kanálkem orientovaným tak, že středový vývrt, do kterého je připojen přívod maziva, propojuje vždy pouze s kanálky v zubu, který je právě v záběru. Funkce: Čerpadlo vždy po určitou dobu dodává mazivo, které je přes rozvodný čep a kanálky v zubu mazacího pastorku vytlačovaného na boční plochu zubu mazacího pastorku a dále při záběru se zubem hnacího pastorku přenášeno na činné plochy jeho zubů.
Standardní prvky pro mazací pastorek:
a - čerpadla
b - mazací pastorek
  • dle modulu zubů a šířky ozubení konkrétního hnacího pastorku
Další součástí systému
Hlavní oblasti použití: Ozubené převody menších až středních šířek s menšími otáčkami zejména všude tam, kde není k dispozici přípojka vzduchu.