Volné nanášení

Charakteristika: Jedná se o nejjednodušší nekontaktní způsob nanášení plastického maziva, který je použitelný pouze při vodorovné ose otáčení mazaného ozubeného převodu.
Popis: Zdrojem tlakového maziva je vícevývodové elektrické pístové čerpadlo (a), které je napojeno svými vývody přímo nebo přes progresivní rozdělovače na trubici s tryskami (b), umístěnou nad mazaným kolem ve směru jeho zubů. Funkce: Čerpadlo vždy po určitou dobu vytlačuje mazivo do trubice umístěné nad mazaným kolem, z níž pak vystupuje tryskami umístěnými na trubicí vedle sebe po délce zubu mazaného ozubeného kola, a působením vlastní váhy dopadá na zuby mazaného kola, na nichž se působením záběru s protikolem postupně roznese po činných plochách zubů.
Standardní prvky pro přímé nanášení maziva:
a - čerpadla
b - mazací trubice s tryskami Další součástí systému
Hlavní oblasti použití: Málo náročné, nepříliš zatížené ozubené převody menších šířek, s malými otáčkami, s většími počty spoluzabírajících kol pracujících společně, kde by vybudování nástřikového systému bylo příliš nákladné.