BEH-4-IIB1 / BEH-5-IIB1

Použití:

Protizášlehová armatura pro dlouhodobé hoření. Použitelná pro hořlavá média výbušné skupiny IIA s maximální experimentální bezpečnou mezerou
(MESG) > 0,9 mm pro maximální provozní teplotu 60 °C. Může být použita jako koncová armatura odolná proti deflagraci pro
zařízení se specifickými provozními podmínkami pro metanol, etanol (IIB1) a 2-propanol na podzemních a izolovaných nádržích. 
Musí být dodrženy minimální objemové průtoky při odtoku. Lze použít i jako zařízení proti atmosférické deflagraci plyn-vzduch a
směsi páry a vzduchu výbušné skupiny IIB1 s maximální experimentální bezpečnou mezerou (MESG) ≥ 0,85 mm.
 
Typová zkouška podle EN ISO 16852
Označení CE podle směrnice ATEX 2014/34/EU
 

Provedení:

Pouzdro: ocelolitina 1.0619, nerezová ocel 1.4408
KITO pojistka: zcela zaměnitelná
KITO klec proti korozi: nerezová ocel 1.4408
KITO rošt: nerez 1.4310, nerez 1.4571
Krycí kryt: ocel, nerezová ocel 1.4571, automaticky otevírací pomocí mechanismu s tavným prvkem
Přírubové připojení: EN 1092-1 forma B1