CFA-Def0-IIA-XXX/XXX-X10

Použití:

Pro instalaci do potrubí k ochraně nádob a komponentů proti vznícení hořlavých kapalin a plynů. Schváleno pro všechny látky výbušných skupin IIA1 až IIA s maximální experimentální bezpečnou mezerou (MESG) > 0,9 mm. Obousměrně pracující v potrubí, pro provozní tlak max. 1,2 bar abs. provozní teplotu max. 100 °C. Vzdálenost mezi potenciálním zdrojem vznícení a pojistkou plamene nesmí překročit 50násobek vnitřního průměru trubky. Instalace je přípustná do vodorovného i svislého potrubí. Při vybavení jedním nebo dvěma teplotními senzory jsou zařízení chráněna proti krátkodobému hoření dobou hoření BT = 1,0 min. V případě instalace jednoho senzoru se instauje ze strany, kde lze očekávat plamen.

Provedení:

uhlíková ocel / nerezová ocel