RV/N-XXX/XXX-IIA

 Použití:

Armatura, instalovaná hlavně jako in-line deflagrační pojistka plamene v potrubí do spaloven a tepláren pro směsi pára/vzduch a vzduch/plyn. Jednostranná, přičemž provozní tlak 1,2 bar abs. a nesmí být překročen, provozní teplota max. 60 °C. Schváleno pro všechny látky skupiny výbušnosti IIA s MESG > 0,9 mm. Maximální délka potrubí od pojistky plamene KITO® ke zdroji zapálení je omezena (délka L/D trubky/průměr trubky). Zařízení je dovoleno instalovat pouze do potrubí o jmenovité šířce ≤ než je jmenovitá šířka armatury (DN). Teplotní čidla (2 kusy) slouží ke spuštění nouzové funkce, např. uzavření nebo inertizace toku plynu, pokud dojde ke stabilizovanému hoření na pojistce plamenu KITO®.

Provedení:

uhlíková ocel / nerezová ocel