EFA-Def0-IIA-XXX/XXX-X10

Použití:

Pro instalaci do potrubí k ochraně nádob a komponentů proti vznícení hořlavých kapalin a plynů. Schváleno pro všechny látky výbušných skupin IIA1 až IIA s maximální experimentální bezpečnou mezerou (MESG) > 0,9 mm. Obousměrně pracující v potrubí, pro max. provozní tlak 1,5 bar abs. do NG 65, od NG 65 max. 1,2 bar abs. a provozní teplotu max. 100 °C. Vzdálenost mezi potenciálním zdrojem vznícení a pojistkou plamene nesmí překročit 50 X DN trubky. Instalace pojistky ve vodorovné i svislé poloze. Při vybavení s jedním nebo dvěma teplotními čidly jsou zařízení chráněna proti krátkodobému hoření BT = 1,0 min. Pokud pouze jedno teplotní čidlo, pak jej umístěte na stranu zařízení, kde lze očekávat plamen.

Provedení:

uhlíková ocel / nerez