RV/N-1200/600-IIA-1,6

Použití:

Armatura, instalovaná hlavně jako in-line deflagrační pojistka plamene v potrubí do spaloven a tepláren na směsi páry/vzduchu a směsi vzduch/plyn. Obousměrně pracující v potrubí, pro provozní tlak 1,6 bar abs. a provozní teplotou max. 200 °C. Schváleno pro všechny látky skupiny výbušnosti IIA s MESG > 0,9 mm. Maximální délka potrubí od pojistky plamene KITO® ke zdroji vznícení je max 50 x DN potrubí. Zařízení je dovoleno instalovat pouze do potrubí jmenovité šířky ≤ než jmenovitá šířka armatury (DN). Tepelný senzor slouží ke spuštění nouzové funkce, např. zavírání vypnutí nebo inertizace toku plynu, pokud dojde ke stabilizovanému hoření na pojistce plamene KITO®.

Provedení:

ocel / nerezová ocel