EFA-Def0-IIA-XXX/XXX-1,2

Použití:

Pro instalaci do potrubí k ochraně nádob a komponentů proti vznícení hořlavých kapalin a plynů. Schváleno pro všechny látky výbušných skupin IIA1 až IIA s maximální experimentální bezpečnou mezerou (MESG) > 0,9 mm. Obousměrně pracující v potrubí, pro provozní tlak max. 1,2 bar abs. a provozní teplotu max. 60 °C. Vzdálenost mezi potenciálním zdrojem vznícení a pojistkou plamene nesmí překročit 50 x DN trubky. Instalace pojistky plamene je přípustná ve všech polohách. Při vybavení jedním nebo dvěma teplotními senzory jsou zařízení jsou chráněna za atmosférických podmínek proti krátkodobému hoření BT = 1,0 min. Pokud je pouze jedno teplotní čidlo, musí se umístit na stranu zařízení, kde lze očekávat plamen.

Provedení:

uhlíková ocel / nerezová ocel