EFA-Def0-IIA-XXX/XXX-X16

Použití:

Pro instalaci do potrubí k ochraně nádob a komponentů proti vznícení hořlavých kapalin a plynů. Schváleno pro všechny látky výbušných skupin IIA1 až IIA s maximální experimentální bezpečnou mezerou (MESG) > 0,9 mm. Obousměrně pracující v potrubí, pro max. provozní tlak 1,1 bar abs. a teplotu max. 160 °C. Vzdálenost mezi potenciálním zdrojem vznícení a pojistkou plamene nesmí překročit 50 X DN trubky. Instalace je přípustná do vodorovného i svislého potrubí. Při vybavení jedním nebo dvěma teplotními senzory jsou zařízení jsou chráněna proti krátkodobému hoření dobou hoření BT = 1,0 min. V případě použití jednoho senzoru musí být umístěn na straně ze které lze očekávat plamen.

Provedení:

uhlíková ocel / nerezová ocel