DS/ScS

Použití:

Ventil není odolný proti výbuchu. Použití proti neberzpečnému přetlaku v instalacích nádrží. Ventil je namontován na střeše nádrže, pokud si to přeje zákazníka i ve spojení s vakuovým ventilem. V případě použití směsi plynu/páry se vzduchem ve výbušném prostředí je třeba vzít v úvahu nebezpečí vznícení. Plastový materiál má sklon k elektrostatickému nabíjení. O použití by mělo být rozhodnuto na základě analýzy rizik s ohledem na danou aplikaci, pravidla a regulace.

Provedení:

PE / PP