VD/oSR + VD/oSA

Použití:

Kombinace ventilů pro odvzdušňování / dýchání nádob, ve kterých jsou nehořlavá, ale agresivní média, např. kyseliny. Výtlačná strana je určena pro napojení na potrubí, ve kterém jsou páry dopravovány do zařízení na likvidaci odpadu. V případě použití směsi plynu/páry se vzduchem ve výbušném prostředí je třeba vzít v úvahu nebezpečí vznícení. Plastový materiál má sklon k elektrostatickému nabíjení. O použití by mělo být rozhodnuto na základě analýzy rizik s ohledem na danou zemi pravidla a regulace.

Provedení:

PE / PP