FL/EO-XXX-IIB3

Použití:

jako inline armatura, odolná proti výbuchu a plameni, používaná pro instalaci při plnění potrubí mimo nádrže, ve kterých jsou uloženy hořlavé kapaliny. Testováno a schváleno jako detonační pojistka plamene typu 4. Schváleno pro všechny materiály skupiny výbušnosti IIA1 až IIB3 s MESG ≥ 0,65 mm a maximální provozní teplota 60 °C. Je povoleno instalovat pouze na trubky se světlostí rovnou, nebo menší než DN příruby. Instalace je přípustná pouze do horizontálního potrubí. Těleso pouzdra musí být trvale naplněno kapalinou až do výšky připojovacích přírub. Vybaveno zátkou se šestihrannou hlavou pro vypouštění kapaliny.
* Možnost dodání s dělením tělem pro snazší servis.
 

Provedení:

Nerezové, ocelové