VS/ScS

Použití:

Ventil není odolný proti výbuchu. Pro zamezení nebezpečnému podtlaku v nádržích. Pro instalaci na střechy nádrží, pokud si to zákazník přeje i ve spojení s tlakovým ventilem. V případě použití směsi plynu/páry se vzduchem ve výbušném prostředí je třeba vzít v úvahu nebezpečí vznícení. Plastový materiál má sklon k elektrostatickému nabíjení. O použití by mělo být rozhodnuto základě analýzy rizik s ohledem na danou zemi, pravidla a regulace.

Provedení:

PE / PP