FL/INO-XXX-IIB3

Použití:

Jako koncová armatura, odolná proti výbuchu, používaná k montáži na konce plnicích trubek uvnitř nádrží, ve kterých jsou skladovány hořlavé kapaliny skupiny výbušnosti IIA1 až IIB3 s jmenovitou šířkou mezery (MESG) ≥ 0,65 mm a max.

provozní teplota 60 °C. Testováno a schváleno jako detonační pojistka plamene typu 4. Zvláště vhodná pro horizontální a podzemní nádrže. Montážní poloha je na vertikální potrubí. Je povoleno instalovat pouze trubku DN ≤ než je DN příruby. Pojistka musí být trvale naplněna kapalinou. Vybaveno zátkou se šestihrannou hlavou pro vyprázdnění kapaliny.

Provedení:

ocel / nerez