CFA-Def0-I-XXX/XXX-1,2

Použití:

Pro instalaci do potrubí k ochraně nádob a komponentů proti vznícení hořlavých kapalin a plynů. Schváleno pro všechny látky výbušné skupiny IIA1 (I) s maximální experimentální bezpečnou mezerou (MESG) ≥ 1,14 mm. Obousměrná, přičemž provozní tlak 1,2 bar abs. a nesmí být překročen, max. provozní teplota 60 °C. Vzdálenost mezi potenciální zdroj vznícení a pojistkou plamene nesmí překročit 50 x DN trubky. Instalace ve všech pozicích. Při vybavení jedním nebo dvěma teplotními senzory jsou zařízení jsou chráněny proti krátkodobému hoření BT = 1,0 min. Pokud pouze jedno teplotní čidlo, umístí se na stranu zařízení, kde lze očekávat plamen.

Provedení:

uhlíková ocel / nerezová ocel