EFA-Def0-I-XXX/XXX-6,0

Použití:

Pro instalaci do potrubí k ochraně nádob a komponentů proti vznícení hořlavých kapalin a plynů. Schváleno pro všechny látky výbušné skupiny IIA1 (I) s maximální experimentální bezpečnou mezerou (MESG) ≥ 1,14 mm. Obousměrně pracující v potrubí, přičemž provozní tlak 6 bar abs. a nesmí být překročen, provozní teplota do 60 °C. Vzdálenost mezi potenciálním zdrojem vznícení a pojistkou plamene nesmí překročit 50 x DN trubky. Instalace možná do vodorovného i svislého potrubí. Pro detekci zahoření může být použit teplotní senzor.

Provedení proti „stabilizovanému hoření“ do max. BT = 1,0 min.

Provedení:

uhlíková ocel / nerezová ocel