RG-Def-I-XXX-1,2

Použití:

Pro instalaci do potrubí k ochraně nádob a komponentů proti vznícení hořlavých kapalin a plynů. Schváleno pro všechny látky výbušné skupiny IIA1 (I) s maximální experimentální bezpečnou mezerou (MESG) ≥ 1,14 mm. Obousměrně pracující v potrubí, přičemž provozní tlak 1,3 bar abs. a nesmí být překročen, max. provozní teplota 60 °C. Vzdálenost mezi potenciálním zdrojem vznícení a pojistkou plamene nesmí překročit 50 x DN trubky. Všechny velikosti jsou testovány na „stabilizované hoření“ a vydrží to po neomezenou dobu (vytrvalostní hoření). Pro detekci „stabilizovaného hoření“ lze nainstalovat senzor na straně plamene. Montáž je přípustná v jakékoli poloze, do vodorovného i svislého potrubí.

Provedení:

závitové / přírubové

uhlíková ocel / nerezová ocel