INE-I-XXX/XXX-1,2

Použití:

Pro instalaci do potrubí k ochraně nádob a komponentů proti vznícení hořlavých kapalin a plynů. Schváleno pro všechny látky výbušné skupiny IIA1 (I) s maximální experimentální bezpečnou mezerou (MESG) ≥ 1,14 mm. Obousměrně pracující v potrubí, přičemž provozní tlak 1,2 bar abs. a nesmí být překročen, provozní teplota 60 °C. Vzdálenost mezi potenciálním zdrojem vznícení a pojistkou plamene nesmí překročit 50 x DN trubky. Instalace do vodorovné polohy i svislého potrubí je přípustná. Pro detekci zašlehnutí může být implementován jako doplněk do těla pojistky plamene senzor.

Provedení:

Provedení pro „stabilizované hoření“ a do max. BT = 1,0 min.

Provedení pro dlouhodobé hoření (DB)

Materiál:

nerezová ocel / uhlíková ocel