EFA-Def0-I-XXX-1,2-X16

Použití:

Pro instalaci do potrubí k ochraně nádob a komponentů proti vznícení hořlavých kapalin a plynů. Schváleno pro všechny látky výbušné skupiny IIA1 (I) s maximální experimentální bezpečnou mezerou (MESG) ≥ 1,14 mm. Obousměrně pracující v potrubí, přičemž provozní tlak 1,2 bar abs. a nesmí být překročen, max. provozní teplota 160 °C. Vzdálenost mezi potenciálním zdrojem vznícení a pojistkou plamene nesmí překročit 50 X DN trubky. Instalace  pojistky plamene je přípustná do vodorovného i svislého potrubí. Při vybavení jedním nebo dvěma teplotními senzory, pro krátkodobé hoření BT = 1,0 min. V případě provedení s teplotním senzorem musí být instalován na stranu od které je očekáván plamen.

Provedení:

nerezová ocel / uhlíková ocel