EFA-Def0-I-XXX/XXX-1,2

Použití:

Pro instalaci do potrubí k ochraně nádob a komponentů proti vznícení hořlavých kapalin a plynů. Schváleno pro všechny látky výbušné skupiny IIA1 (I) s maximální experimentální bezpečnou mezerou (MESG) ≥ 1,14 mm. Obousměrně pracující v potrubí, přičemž provozní tlak 1,2 bar abs. a nesmí být překročen, provozní teplota max. 60 °C. Vzdálenost mezi potenciálním zdrojem vznícení a pojistkou plamene nesmí překročit 50 x DN trubky. Instalace pojistky je možná ve všech polohách. Možnost vybavení jedním nebo dvěma teplotními senzory pro krátkodobé hoření BT = 1,0 min. Pokud pouze jedno teplotní čidlo, musí se u místit na stranu očekávaného plamene.

Provedení:

nerezová ocel / uhlíková ocel