Typová řada DP

Jsou vhodné pro média:
chladicí voda, horká voda, chkadicí a mazací kapaliny
(DP-800 pro teplonosný olej)
malé světlosti jsou vhodné i pro stlačený vzduch a hydraulický olej
 
Podrobné technické údaje:
 • tělesa a kolena jsou z mosazi, s ohledem na životní prostředí otryskána sklem, 5 lekážních vývrtů se závity na obvodech tělesa pro ochranu ložisek, možnost napojení hadice pro kontrolovatelné odvádění lekáže
 • tělesa DN 03 a 06 jsou z eloxovaného hliníku
 • rotory z chromové oceli
 • dvě kuličková ložiska, ložiska jsou mazána z pracovní strany, do 80 °C bez údržby, pro vyšší teploty lehce přístupná mazací místa
 • kluzná těsnění jsou tlakově odlehčená, možnosti různých párování materiálů - doporučujeme párování 1 pro vodu do 80 °C, párování 3 pro vodu a teplonosný olej do 160 °C, párování 4 pro znečištěnou vodu a párování 5 pro vzduch
 • série -800 pro teplonosný olej má teplotně odolná kuličková ložiska, O-kroužky z vitonu a axiální těsnění hřídele jako doplňující ochranu ložisek

Spojení s rotujícím tlakovým systémem pomocí:
 • normovaného závitového připojení s pravým nebo levým závitem G/BSP (ISO 228) nebo NPT (ANSI)
 • těsnicích a středicích ploch na výběhu závitu pro ploché těsnění
 • K-příruby a kónického vnitřního kroužku (DN40 a DN50)
 • pevné příruby F (DN40 a DN50)
 • radiální napojení pouzdra pomocí pravého závitu G/BSP (ISO 228) nebo NPT (ANSI), axiálně pomocí pravého závitu NPT (ANSI) nebo u -800 pomocí pravého závitu G/BSP (ISO 228). Závit axiální s uzavíracím šroubem a u -800 s plochým těsněním
 • zajištění proti otáčení není nutné díky nízkému třecímu momentu

Kolena
Těsnicí hlavy DP jsou vždy dodávány v jednocestném provedení. Pro dvoucestné provedení je nutno demontovat zátku a použít vhodný typ kolena.
P 2 - pro pevnou vnitřní trubku (zašroubovanou)
PR 2 - pro rotující vnitřní trubku (uloženou v koleně)
PO 2 - pro pevnou vnitřní trubku plovoucí v O-kroužku, zajištění šroubem. K dodání je vnitřní trubka pro typ PO 2.