Typová řada M+DA

Jsou vhodné pro média:
chladicí voda, horká voda, pára, teplonosný olej
Robustní těsnicí hlava pro silně znečištěná média i s obsahem pevných částic při nízkých otáčkách.
M - pro vodu a páru
DA - pro teplonosný olej, páru a vodu při malých otáčkách