Typová řada H

Jsou vhodné pro média:
chladicí voda, horká voda, pára, teplonosný olej
- extra odolná provedení HWA, HWB a HWX

Podrobné technické údaje:
 • tělesa jsou z tvárné litiny, od DN 125 a série HWA z oceli
 • rotory z chromové oceli, těsnicí plochy od DN 65 a u série HWA z chromové oceli
 • těsnicí prvky a ložiska jsou z kvalitního otěruvzdorného uhlíku, těsnicí kroužek je pod stálým tlakem pružiny
 • série HW má kovem impregnovaný uhlík pro podstatně vyšší tlaky, teploty a otáčky
 • uložení v ložisku a těsnění nemají zvláštní nároky na údržbu, ukazatel otěru těsnicího kroužku je umístěn na rotoru
 • spojení s rotujícím tlakovým systémem pomocí normovaného závitového připojení s pravým nebo levým závitem nebo pomocí K-příruby a kónického vnitřního kroužku
 • radiální a axiální napojení tělesa má pravý závit
 • u teplonosného oleje není podle bezpečnostních předpisů přípustné utěsnění v závitu, doporučujeme připojení pomocí příruby
 • závit pro pevnou vnitřní trubku je vždy pravotočivý i při levém závitu na rotoru (série 2)
 • zajištění proti otáčení pevných součástí těsnicí hlavy je uskutečněno pomocí vidlice na tělese jako záběru pro aretační čep
 • teplotně podmíněné rozpínání válce, popř. otěr těsnění a ložiska při provozu způsobují posouvání pouzdra (směrem od válce)
 • zajištění proti otáčení, napojení hadic a vnitřní trubky nesmí tomuto axiální pohybu bránit, neboť by docházelo k funkčním poruchám