Systém s dávkovacími ventily SKF DosaLub

Řešení SKF v oblasti systémů dávkování maziv.

Popis: Systém sestává z plnicího pneumatického sudového čerpadla, na které je pomocí hlavního rozvodu napojeno jedno nebo více výdejních míst. Výdejní místo je tvořeno dávkovacím ventilem SKF DosaLub. Zdvih výdejního ventilu je vyvolán pomocí ručně nebo elektromagneticky ovládaného ventilu 4/2 u dávkovacích ventilů TH3 a DH.N, respektive 3/2 u dávkovacích ventilů RDI. Součástí systému je vzduchová jednotka 3/2 pro sudové čerpadlo. Funkce: Plnicí sudové čerpadlo udržuje přetlak v systému. Na výdejním místě obsluha ovládáním ventilu 4/2 nebo 3/2 řídí výdej maziva dávkovacím ventilem.
  Standardní prvky pro systémy s dávkovacími ventily DosaLub: Čerpadla
Dávkovací ventily
Další součásti systému
Hlavní oblasti použití: Montážní pracoviště převážně v "automotive" a "assembly" průmyslu, kde se v sériové výrobě nanáší na definovaná místa součástek definované dávky maziva. Tento systém je vhodný pro aplikace, kde se dávka nemění příliš často. Další podrobnosti naleznete níže, dále v přiložené dokumentaci, případně také na stránkách SKF.