Systém s dávkovacími ventily SKF Ejektor

Popis: Sestavení systému je stejné jako v případě centrálního mazání, s výjimkou toho, že za EJEKTOREM již není zařazen progresivní rozdělovač. Systém sestává z plnicího pneumatického sudového čerpadla, na které je pomocí hlavního rozvodu napojeno jedno nebo více výdejných míst. Každé výdejní místo je tvořeno jedním pneumaticky ovládaným EJEKTOREM. Součástí systému je vzduchová jednotka 3/2 pro ovládání sudového čerpadla a dále vzduchové jednotky 3/2, nebo 5/2 pro ovládání EJEKTORŮ. Funkce: Plnící sudové čerpadlo udržuje přetlak v systému. Na výdejním místě obsluha ovládáním EJEKTORU vydává dávky maziva do požadovaného prostoru. Velikost dávky je mechanicky nastavitelná na EJEKTORU. Impuls k vydání dávky zadává obsluha ručním nebo nožním spínačem, nebo se odvozuje pomocí snímače od vloženého předmětu, do kterého má být mazivo aplikováno. Standardní prvky pro systémy s EJEKTORY:
Čerpadla
Ejektory
Dodávané množství na jeden zdvih je u všech typů EJEKTORU nastavitelné. Další součásti systému
Hlavní oblasti použití: Tam, kde se jedná o více dávkovacích pracovišť, s vysokou frekvencí dávkování, s nepříliš častými změnami velikosti dávek. Hlavní použití je v sériové výrobě v "automotive" a "assembly" průmyslu.