Vlastnosti & výhody

  • alphaFERM® je malé mobilní zařízení, které se instaluje přímo v místě vzniku biomasy
  • minimalizace přepravních nákladů biomasy a fermentačního zbytku
  • vyšší měrná výtěžnost bioplynu o 40 - 80 % oproti technologii suché fermentace
  • alphaFERM® je modulární systém; pokud budete mít k dispozici více biomasy, jednoduše připojíte další fermentor
  • malé nároky na prostor
  • krátká doba výstavby
  • nízké náklady na provoz a údržbu