BEH-4-IIA-…K

Koncové zařízení pro odvzdušnění v systémech nádrží, odolné proti výbuchu a dlouhodobému hoření pro určité hořlavá média skupiny výbušnosti IIA s maximální experimentální bezpečnou mezerou (MESG) > 0,9 mm a maximální provozní teplotou 60 °C. Instalace na horní část skladovacích nádrží, kryty přístupu k nádrži nebo na konec odvzdušňovacích potrubí. Toto zařízení není dovoleno instalovat v uzavřených prostorách, pokud není větráno a může vzniknout výbušná atmosféra. Koncové zařízení chrání před zpětným vzplanutím do nádrže/potrubí. Plyny skladovaného média procházejí do atmosféry.
       
DIN ASME G D H Hmotnost
25 PN40 1" 1"
220 184 8,5
32 PN40 11/4" 11/4"
220 184 9
40 PN 40
11/2" 11/2"
220 196 9,5
50 PN 16 2" 2"
220 189 10
65 PN 16
21/2" 21/2"
220 189 10
80 PN 16
3" 3"
220 189 11