Detonační pojistky

V potrubí se zapaluje směs plynů. Díky odpovídající potrubní geometrii a délce rozjezdu lze vytvořit z deflagrace (stabilní) detonaci. Síla tohoto výbuchu je značná; naše armatury odolné vůči detonaci jsou na to vybaveny. Vestavěné závory, které blokují plameny, zůstávají funkční a zastavují tlakovou vlnu, která se šíří z čela plamenů.  Také pro případ nestabilní detonace nabízíme odpovídající prověřené armatury.