Průmyslový robot HS200L

  • Bodové svařování
  • Manipulace
  • Montáž
  • Nanášení

Technické informace

Možnosti upevnění podlaha
Max. rozsah pohybu S: ±180 H: +155~+10 V: ± 190~-80 R2: ±360 B: ±128 R1: ±360
Max. rychlost °/s S:95°/s H:85°/s V:85°/s R2:120°/s B:120°/s R1:190°/s
Přípustný moment kgf.m R2:145 B: 145 R1: 78
Opakovatelnost ± 0.06
Okolní teplota 0~45°C
Hmotnost 1223 kg
Max. jmenovitý výkon kVA 10.5
Model kontroléru Hi5a -S80
Krytí tělo IP54/IP65
Krytí zápěstí IP67