Průmyslový robot HS210E

  • Bodové svařování
  • Manipulace
  • Montáž
  • Nanášení

Technické informace

Možnosti upevnění podlaha
Max. rozsah pohybu S: ±180 H: +155~-+10 V: + 80~-75 R2: ±210 B: ±125 R1: ±210
Max. rychlost °/s S:120°/s H:105°/s V:110°/s R2:130°/s B:130°/s R1:205°/s
Přípustný moment kgf.m R2: 136 B: 136 R1: 72
Opakovatelnost ± 0.06
Okolní teplota 0~45°C
Hmotnost 965 kg
Max. jmenovitý výkon kVA 8
Model kontroléru Hi5a -S00
Krytí tělo IP54/IP65
Krytí zápěstí IP67